Logotipo

Assessoria Fiscal, Laboral, Comptable i Legal

Servicios

Per a l'autònom i l'empresa

ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE

Confecció informatitzada de la comptabilitat de l'empresa.
Confecció dels impresos per a la presentació de les declaracions fiscals:
   - Models 110, 111, 115, 124.
   - Models 130, 131.
   - Model 202.
   - Models 300, 310, 370, 320, 330, 332, 349.
   - Resums anuals 180, 190, 193, 390, 392, 347.
 -Impost sobre la Renda i Patrimoni.
 -Impost sobre Societats.
 -Assessorament permanent en matèria fiscal i comptable.
 -Informació periòdica de les obligacions fiscals.
 -Notes informatives de novetats tributàries i comptables.
 -Altes I.A.E. (Mod. 845, 846, 036, 037)
 Estudi i confecció de Mòduls.
 -Inspeccions tributàries.

GESTIÓ COMPTABLE D'EMPRESES I PROFESSIONALS

 -Confecció de comptabilitats.
 -Revisió, regulació i tancament de la comptabilitat.
 -Confecció de llibres d'empresaris i professionals.
 -Procés de dades en Mòduls.
 Transcripció de llibres d'Actes i socis.
 -Enquadernació de llibres oficials.
 Presentació de llibres en Registre Mercantil.

ASSESSORAMENT LABORAL

Càlcul i confecció de nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 Confecció i tramitació de:
   - Sol·licituds d'alta, baixa i variació de dades del treballador.
   - Contractes de treball i pròrrogues.
   - Certificats d'empresa.
   - Liquidacions i notificacions fi de contracte.
   - Parts d'accidents de treball.
   - Escrits diversos (recursos, certificats, sol·licituds, etc.)
 -Informes del cost dels treballadors per a l'empresa.
 -Assessorament sobre bonificacions a l'empresa per tipus de contracte.
 -Vida laboral de l'empresa, i dels seus treballadors.

FORMACIÓ PER ALS NOSTRES CLIENTS

Els facilitem una gran varietat de cursos de formació bonificable, realitzats per professionals especialistes en les matèries que contenen.
Els nostres cursos abasten diverses matèries relacionades amb el món de l'empresa i estan agrupats per famílies cobrint totes les necessitats de formació dels nostres clients.